ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจความพร้อมนักเรียนโรงเรียนหินโงมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
การสำรวจความพร้อมนักเรียนโรงเรียนหินโงมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
 
*** ให้นักเรียนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมได้เข้าไป ดำเนินการตอบแบบสอบถามที่ทางโรงเรียนได้กำหนด 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpSDP7rRf6o8G0rnwilmW8cMRxFRbP9fAcrLkq4t_CHtTng/viewform
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2564,22:24   อ่าน 84 ครั้ง