ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากโรงเรียนหินโงมพิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศจากโรงเรียนหินโงมพิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียน ระหว่างวันพุธที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียดที่แนมมาพร้อมนี้.... โดยการเรียนการสอนใช้ การเรียน On-line ตามช่องทางที่ครูนัดหมาย // ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง เฟซหรือเว็บไซด์โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง...
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,13:59   อ่าน 42 ครั้ง