ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

 

 

หินโงมพิทยาคม   แหล่งอบรมสถาบันอันกล้าแกร่ง

เราร่วมจิตสร้างสรรค์กันด้วยแรง    หัวใจแกร่งดังศิลาเพื่อสถาบัน

หินโงมพิทยาคม       ปราดเรียวลมวิทยาคมอันลือลั่น

เรารักศาสตร์ศักดิ์ศรีมีสัมพันธ์   ทุกคนหมั่น ฝึกอบรมสมเจตนา

แดงขาวเราก้าวหน้า            พัฒนาไม่หวั่นไหว

แม้งานหนักเรารักสุดดวงใจ  มีวินัย มีวิชาร่วมฝ่าฟัน

หินโงมพิทยาคม       ศิษย์ชื่นชมรักนิยมกลมเกลียวมั่น

เราร่วมจิตฝึกเฟ้นเป็นสำคัญ   มิเคยพรั่นหวั่นศัตรูหมู่ปัจจา

 

เนื้อร้อง  ทำนอง

ชวน  บุญแสนแผน