ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ ด้วงเคน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธนวัฒน์ โพธิดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

เมญารัตน์ ควรคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

พิไลพร สาริมาตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1