ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ครั้งที่ 3
13 พฤศจิกายน 2563 || โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ...มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ราย
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2563,15:57   อ่าน 130 ครั้ง