ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน"
2 ธันวาคม 2563 - โรงเรียนหินโงมพิทยาคมโดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือเนตรนารี ได้จัดกิจกรรม "พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน" ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยอีกด้วย เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงพระกรุณามหาธิคุณอันมีต่อประชาชนผสกนิกรชาวไทย

_____________________________
ดาวโหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,14:18   อ่าน 58 ครั้ง