ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วารสารโรงเรียนฉบับที่ 2 เรื่อง มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีหินโงมพิทย์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิมิตร กวีกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีหินโงมพิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีเป็นต้นแบบที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างการทำความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริตของสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน, และในวันเดียวกันผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเจลล้างมือให้กับห้องเรียนแต่ละห้องเพื่อใช้ในการล้างมือ ป้องกันโรค Covid.
________________________________
ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,21:38   อ่าน 147 ครั้ง