ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายในหินโงมพิทย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การแข่งขันกีฬาภายในหินโงมพิทย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้จัดแข่งขันขึ้นเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานกันเป็นทีม กีฬายังสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายอีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมชมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์แสตนเชียร์ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง
__________________________________________
ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,22:46   อ่าน 153 ครั้ง